Đăng nhập tài khoản

    Tài khoản
Mật khẩu

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Hỗ trợ ViOlympic Gửi yêu cầu hỗ trợ

Vòng 0

Lưu ý:
  • Điểm tối đa 0.
  • Thời gian tối thiểu 0 giây, tối đa 600 giây.
  • (Được lấy từ thành viên có số điểm cao nhất Quốc gia)

  • Mở Tab khác khi yêu cầu đã nhận được tiếp nhận & đang xử lí sẽ làm chậm quá trình nộp bài thi.
    Vì vậy để duyệt Web, bạn nên mở Cửa sổ mới thay vì mở Tab mới.
  • Thoát tài khoản ở trang web ViOlympic.vn trước khi gửi yêu cầu và không tắt trình duyệt khi yêu cầu đã nhận được tiếp nhận & đang xử lí.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Tài khoản của bạn bị khóa do bạn yêu cầu hỗ trợ với thời gian quá nhanh.

Vòng thi hệ thống 0

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để yêu cầu hỗ trợ.